Hệ thống thẻ

Sử dụng Appota Card của bạn để nạp cho tất cả các game của Gamota hoặc các sản phẩm/dịch vụ khác có hỗ trợ thanh toán bằng Appota Card.

Bước 1 :  Quý khách truy cập vào website www.appotacard.com

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản APPOTA hoặc có thể sử dụng tài khoản Facebook, tài khoản Google để đăng nhập

Bước 3: Chọn mệnh giá thẻ muốn mua tương ứng

Bước 4: Vào giỏ hàng góc tay phải của Trang và điền vào số lượng thẻ cần mua. Sau đó chọn “Thanh toán” hoặc “Tiếp tục mua thẻ”

Bước 5: Lựa chọn hình thức thanh toán:
- Thanh toán bằng thẻ Nội địa
- Thanh toán bằng thẻ Quốc tế (Visa, Master Card)

Bước 6: Lựa chọn ngân hàng của bạn và thực hiện các bước điền thông tin để xác thực thanh toán

Bước 7: Nhận thẻ và kết quả trả về (bao gồm serial, code của thẻ) tại Lịch sử giao dịch. Sau đó tiến hành sử dụng trên các sản phẩm/dịch vụ có hỗ trợ nạp bằng AppotaCard.